Wij hebben voor jou gevonden: 4009

vacatures in antwerpen

E&I Engineer

Als E&I Engineer in ons consultancy-team ben verantwoordelijk voor: de engineering van diverse E&I projecten op basis van specificaties. het aanleveren van up-to-date technische documentatie voor nieuwe projecten, zowel aan interne als externe klanten (bijvoorbeeld: productie, onderhoud, Proces/Project Ingenieurs). de opvolging van jouw projecten tijdens ontwerp-, engineerings- en constructiefase. het intern overleg met collega’s van de verschillende

12 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Diverse locaties 0 km

Junior of Senior Projectleider Bouw

Als Junior of Senior projectleider ben je verantwoordelijk voor: de werkvoorbereiding, de uitvoering, de aankoop en administratie van bouwprojecten. het opmaken van de werkplanning en je zorgt ervoor dat het nodige materiaal aanwezig is. de volledige uitwerking van voorbereiding tot definitieve oplevering. de planning, het budget , de veiligheid en de kwaliteit van het project. een doorgedreven overleg met opdrachtgevers, adviseurs, leveranciers

12 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Regio Vlaanderen 0 km

E&I Designer

Als E&I Designer ben je verantwoordelijk voor: het volledige Electrical & Instrumentation (E&I) ontwerp. de vertaling van klanteneisen naar een technisch ontwerp. het opstellen van de nodige E&I-documenten en de organisatie en coördinatie van de aanmaak van de E&I-constructietekeningen. de uitvoering van het E&I detailontwerp voor verschillende projecten volgens de wettelijke normen, engineering standaards en bestaande procedures.

12 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Diverse locaties 0 km

Service Engineer regio Noorderkempen

Na een interne opleiding zal je als Service Engineer instaan voor het onderhouden van en herstellingen aan rollend materieel op verplaatsing. Dagelijks vertrek je van thuis uit om technische interventies uit te voeren bij verschillende klanten. Je voert zowel mechanische, elektrische als <span style="color:

11 dagen geleden Details Ombrelo
Noorderkempen 0 km

Ervaren Projectvoorbereider

Als projectvoorbereider kan je een bepalende invloed uitoefenen op de organisatie en het verloop van bouwprojecten. Je bent verantwoordelijk voor: de uitwerking van de effectieve en gedetailleerde werkmethoden om de finale projectuitvoering zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. het uitwerken van de meest efficiënte bouwplaatsinrichting, de analyse van de beste routing en het nadenken over de optimale inzet van materieel, materialen, onderaanneming en

12 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Hoofdkantoor in de Antwerpse Kempen 0 km

Calculator Bouw

Als Calculator bouw ben je verantwoordelijk voor: de kostprijsberekening van toekomstige bouwkundige projecten rekening houdend met de kost van materiaal, materieel, onderaanneming, manuren en werfinrichting. de analyse van de plannen, bestekken en lastenboeken op hun technische haalbaarheid. het opstellen en controleren van de meetstaten. de berekening van de aanbestedingskostprijzen of projectramingen. de aanvragen van de nodige offertes bij

12 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Regio Vlaanderen 0 km

Piping Engineer

Als Piping Engineer ben je verantwoordelijk voor: de engineering van procesinstallaties rekening houdend met budget, tijd en specificaties. het opstellen van ontwerpen, lay-outs, berekeningen voor pijpleidingsystemen en offertes. het opmaken en uitwerken van iso's en de piping lay-out. het maken van pipe-stress berekeningen en sterkte berekeningen. het geven van jouw input bij het specificeren van procesequipement. het uitvoeren van

12 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Regio Vlaanderen 0 km

Mechanical Engineer

Als Mechanical Engineer ben je verantwoordelijk voor: het ontwerpen van machines en onderdelen in 3D. het opvolgen van de interne en externe montage. het mechanisch definiëren van statische apparaten zoals drukvaten, warmtewisselaars en opslagtanks en van roterende machines zoals pompen, centrifuges en compressoren. het toezien op de kwaliteit en veiligheid van de uitgevoerde werken.

12 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Regio Vlaanderen 0 km

Process Engineer Industrie

Als Process Engineer in de industrie ben je verantwoordelijk voor: het proces-technische ontwerp van procesinstallaties. het uitvoeren van HAZOP studies. het opmaken van engineeringdocumenten zoals proces nota's, dimensioneringsnota's, specificaties en datasheets. het realiseren van procestekeningen op basis van

12 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Regio Vlaanderen 0 km

Piping Supervisor

Als Piping Supervisor ben je verantwoordelijk voor: het uitvoeren, opvolgen en controleren van de werkzaamheden volgens de vooropgestelde normen inzake gezondheid, veiligheid en kwaliteit. het nagaan of de werken voldoen aan de recente uitvoeringsplannen en conform de werkmethodebeschrijvingen en de werk- en vuurvergunningen. het detecteren van onveilige situaties en je voorkomt eventueel dreigend gevaar. het uitvoeren van regelmatige

10 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Diverse locaties 0 km

Piping Designers

Als Piping Designer ben je verantwoordelijk voor: het opstellen en aanpassen van ontwerptekeningen (PID, PFD en ISO) waarbij je rekening houdt met de projectgegevens en de geldende technische standaarden, normen en codes. het opmaken van studiedocumenten zoals materiaallijsten, datasheets en tekeningenlijsten. het beoordelen van ontwerpdocumenten. het opmaken van urenbegrotingen m.b.t ontwerp en uitvoering. het controleren van kwaliteits- en

10 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Diverse Locaties 0 km

E&I Supervisor

Als E&I Supervisor ben je verantwoordelijk voor: de opvolging van de E&I-werken rekening houdend met de vooropgestelde planning, dit alles op een veilige en kwalitatieve manier. de (pre)commissioning activiteiten van de installatie. het bijwonen van de werfvergaderingen en het coördineren van de daaruit volgende actiepunten. de opvolging van de onderaannemers. een doorgedreven rapportage aan de projectleiding.

10 dagen geleden Details Regis Consult bvba
Regio Vlaanderen 0 km