Wij hebben voor jou gevonden: 13

vacatures in brussel voor 'smals functional analyst'

Smals - Functional Analyst Infrastructure

Smals
Uw rol Je staat in voor de behoeftebepaling van de dienst infrastructuur en realiseert het functioneel ontwerp. Autonoom vorm je de interface tussen verschillende verantwoordelijken, operationele teams en aanspreekpunten voor de ontwikkeling en het onderhoud van de dienst. Je staat in voor het verwerken, consolideren en opleveren van de reporting die je opvolgt. Wat nieuwe rapporten betreft, sta je in voor de definiëring van de inhoud van het rapport met de verschillende

Smals - Functional Analyst Knowledge Management

Smals
Uw rol Als Functional Analyst Knowledge Management ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van relevante, actuele, gevalideerde en betrouwbare gegevens om de IT-teams van Smals te ondersteunen en hun besluitvorming te vergemakkelijken. In het kader van de verschillende ITIL-processen, in het bijzonder voor het configuratiebeheer, verzamel je de behoeften en vertaal je ze in de vorm van een analyse. Je treedt op als schakel tussen de

Smals - CMS Web Functional Analyst

Smals
Uw rol In het kader van CMS-ontwikkelingsprojecten definieer je de behoeften en sta je in voor de conceptualisatie van deze behoeften in een functionele analyse. Je fungeert als interface tussen de verschillende verantwoordelijken en de contactpersonen voor de ontwikkeling van CMS-toepassingen. Je analyseert en modelleert de businessprocessen. Je coördineert bovendien het ontwikkelingsproces, zorgt voor een functionele testing van de applicatie en een kwaliteitscontrole. Je

Smals - Data Analyst

Smals
Uw rol Als Data Analyst maak je deel uit van het "Data Office", dat verantwoordelijk is voor de data governance, integratie en kwaliteitscontrole van analytische data en de ontwikkeling van Business Intelligence-oplossingen om aan de bedrijfsbehoeften te voldoen. Meer concreet neem je deel aan het verzamelen van gegevens betreffende de prestaties voor de gezondheidszorg in België bij de ziekenfondsen. Je bent verantwoordelijk

Functional Analyst

Smals
Uw rol Als Functional Analyst onderzoek je functionele vraagstukken, veranderingsaanvragen en bepaal je de scope van complexe en omvangrijke ontwikkelingsprojecten. In het kader van de behoeftebepaling vorm je de interface tussen de key users en verschillende verantwoordelijken. Je werkt de procesanalyses en businessprocessen in detail uit en modelleert deze in functionaliteiten. Verder sta je in voor de opvolging en functionele ondersteuning

Functional Analyst Middleware

Smals
Uw rol Als Functional Analyst Middleware bepaal je de behoeften van de Middleware-infrastructuurdiensten (messaging, logging, platforms, enz.) in samenwerking met de ontwikkelteams die deze diensten gebruiken. Je analyseert dienstprocessen en modelleert ze in functionaliteiten. Je coördineert het proces voor de implementatie van de dienst, waarbij je de functionaliteit test en de kwaliteit controleert. Je stelt de documentatie

Junior Functional Analyst

Smals
Uw rol Als Junior Functional Analyst vorm je een brugfiguur tussen de business en de technische teams waarbij je de business requirements vertaalt naar functionele specificaties voor het ontwikkelteam. Je challenget de behoeften waar nodig op vlak van complexiteit, efficiëntie en haalbaarheid. In dit kader werk je de data- en functionele modellen uit en ga je aan de slag met modelleringstools (zoals UML). Al naargelang je interesse neem je al dan niet het

Senior Functional Analyst

Smals
Uw rol Binnen de context van een complex en omvangrijk ontwikkelingsproject sta je in voor de behoeftebepaling van de gebruikers en realiseer je het functioneel ontwerp. Autonoom vorm je de interface tussen verschillende verantwoordelijken en aanspreekpunten voor de ontwikkeling van de applicatie. Je analyseert businessprocessen en modelleert ze in functionaliteiten. Verder coördineer je het ontwikkelingsproces, zorg je voor functionele testing van de

IT Analyst

Smals
Uw rol Ben je gepassioneerd om mee te bouwen aan de groei van de digitale toekomst in de socialezekerheids- en de gezondheidssector? Wil je graag bijdragen aan innovatieve IT-projecten voor werk, gezin en gezondheid? Deins je niet terug voor het nemen van verantwoordelijkheid? Dan ben jij de IT Analyst die wij zoeken! Als IT Analyst ben je een belangrijke spil in een project. Klanten kloppen bij jou aan met hun

Test Analyst

Smals
Uw rol Als Test Analyst ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van testen met als doel kwalitatieve software af te leveren. Je ontwikkelt een goed inzicht in de technische omgeving en de functionele vereisten. Op basis van deze behoefteanalyse stel je de teststrategie en een globaal testplan op voor de verschillende ontwikkelde toepassingen. Je bepaalt eveneens de testscenario's en definieert de minimale testvereisten (testcases) voor interne

BI Information Analyst

Smals
Uw rol Als BI Information Analyst sta je in voor het identificeren van business processen. Je documenteert deze om te begrijpen welke data elementen van belang zijn voor het bouwen van BI oplossingen. Dit doe je in eerste instantie naar het Data Mining team, in een latere fase doe je dit naar de andere teams toe. Verder sta je in voor het opstellen van een fit-gap analyse om te bepalen waar het proces en de IT

Smals - Senior Appian Developer

Smals
Uw rol Als Senior Appian Developer ben je verantwoordelijk voor het programmeren en implementeren van uitbreidingen op het platform om de snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening aan gebruikers te verbeteren. Meer concreet ontwikkel je nieuwe programma's op basis van de gedefinieerde stories en implementeer je uitbreidingen van het platform in Java. Daarnaast onderhoud en verbeter je bestaande programma's. Je helpt de analist bij het opstellen van de

Wij staan voor je klaar!