Directeur / Generaal A5

7 dagen geleden
Citydev.brussels

Taken en verantwoordelijkheden

Opdracht

  • de voorbereiding, uitvoering en opvolging verzekeren van de beslissingen van de bestuursorganen van citydev.brussels onder leiding van de administrateur-generaal;
  • deelnemen aan de vergaderingen van de beperkte staf en de raad van bestuur;
  • lid zijn van de directieraad;
  • de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder inlichten over de activiteiten van de algemene directie Stadsvernieuwing;
  • de opvolging van de Wij hebben van deze opdrachtgever niet alle informatie ontvangen omtrent deze vacature. Deze vacature is echter wel actueel.
    Bekijk volledige vacature